REGISTREERISVORM:

OSALEJA ANDMED:

Kõik vormi väljad on täitmiseks kohustuslikud. Isikuandmeid kogutakse tulenevalt Euroopa Liidu struktuurfondide rahastuse nõuetest.
Ees- ja perekonnanimi:*
E-mail (töine):*
Asutus:*
Telefon (töine):*
Osaleja isikukood:*
Tegelik elukoht (KOV täpsusega):*

KOOLITUSE VALIK:

*
0.00
0.00
0.00
Kui Teil on küsimusi, mille käsitlemist koolitusel soovite, palun pange need kirja siin:
Kas te õpite või osalete muudel kursustel teie poolt valitud koolituse toimumise kuupäeva seisuga?*
0.00
0.00
0.00
0.00
Sh tasemeõpe (üld-, kutse- ja kõrgharidus), huviharidus, tööpraktika, koolitused, kursused, seminarid, konverentsid, eratunnid.