Riigiabi koolitus

Hea koolituse osaleja, jäta koolitusele tagasiside siin.


Koolitus: Riigiabi reeglite rakendamine maksumeetmetes. Erainvestori põhimõte - riigiabi välistamine.

Koolitus Linn Toimumise koht Koolituse kuupäev Registreerimise
tähtaeg
Koolitusgrupi
suurus
Riigiabi koolitus   TALLINN   Ministeeriumide ühishoone
Suur-Ameerika 1: saal Tamm
 10. november, 2017 6. november 180

 KOOLITUSE EESMÄRGID:

Riigiabi reeglite rakendamine maksumeetmetes Eesmärk: anda infot ja teadmisi riigiabi reeglite rakendamisest maksumeetmetes; selgitada, kuidas tuvastada, kas maksusoodustused on riigiabi (valikulisuse kontseptsioon maksumeetmetes); tutvustada vastavat kohtupraktikat ja Euroopa Komisjoni otsustuspraktikat.
Erainvestori põhimõte - riigiabi välistamine

Eesmärk: tutvustada erainvestori põhimõtet ehk millal avaliku sektori asutuse(s.h riigi äriühingu) majanduslikud tehingud ei ole riigiabi.
Riigiabi reeglid omavad mõju kogu avaliku sektori majanduslikele otsustele. Euroopa Kohtu praktika kohaselt kohalduvad riigiabi reeglid ka avaliku sektori poolt kontrollitavatele äriühingutele ja muudele juriidilistele üksustele, kui vastav tegevus on avalikule sektorile omistatav. Seejuures ei kohaldu riigiabi reeglid üksnes rahalistele otsetoetustele ehk subsiidiumitele kitsamas tähenduses, vaid hõlmavad kõiki majanduslikku mõju omavaid meetmeid (nt: ostu- ja müügitehingud, finantseerimistehingud ja investeeringud). Riigiabi reeglite eiramisega seoses saab lisaks Euroopa Komisjonile kaebuse esitamisele esitada nõudeid ka Eesti kohtutes (nt abi tagasinõudmine, tsiviilõigusliku tehingu täitmise peatamine).  Samas ei keela Euroopa Liidu reeglid avalikul sektoril, sh avaliku sektori äriühingutel osaleda majandustegevuses. Seetõttu on Euroopa Kohtu praktikas välja töötatud nö erainvestori põhimõte, mille alusel tuvastatakse, kas konkreetset meedet (nt investeering aktsiakapitali) oleks rakendanud ka erainvestor ehk kas taoline meede kujutab endast riigiabi või mitte.

KOOLITUSE SIHTRÜHM: Riigi ja kohaliku omavalitsuse ametiasutuste ja ametiasutuste hallatavate asutuste teenistujad, avalik-õiguslik juriidiliste isikute, Eesti Panga ja tema juures asuvate asutuste töötajad, riigitulundusasutuste ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse osalusega äriühingute töötajad ning mittetulundusühingud ja sihtasutused.

 KOOLITUSE PÄEVAKAVA:

9:00 - 9:30 Registreerimine ja kohv
9:30 - 11:00 Riigiabi reeglite rakendamine maksumeetmetes: valikulisus ja maksumeetmed
Panagiotis Stamoulis (Euroopa Komisjoni konkurentsi peadirektoraat) (inglise keeles)
11:00 - 11:20 Kohvipaus
11:20 - 13:00 Juhtumite analüüs (case study)
13:00 - 14:00 Lõuna
14:00 - 15:45 Erainvestori põhimõtte rakendamine: teooria ja praktika, küsimused ja vastused
Vaido Põldoja (EFTA Järelvalveamet, Konkurentsi ja riigiabi direktoraat) (eesti keeles)
15:45 - 16:00 Kohvipaus
16:00 - 17:00        Praktiliste ülesannete ühiselt lahendamine

Registreerimisel palun valige, kas osalete nii hommikupoolses kui pärastlõunases osas.

NB! Soovitame enne seminarile tulemist tutvuda Euroopa Komisjoni riigiabi mõiste teatise (leitav siit) vastavate osadega (maksumeetmed - osa 5, erainvestori põhimõte - osa 4.2).

Koolitusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Koolitusele tulles palun võtke kindlasti kaasa isikut tõendav dokument.

Kuna koolituskohtade arv on piiratud, siis on koolituse korraldajal õigus registreeringuid tagasi lükata juhul kui registreerujate arv on suurem koolituse piirarvust või kui registreeruja ei kuulu siin lehel avaldatud sihtrühma.

Koolitus on registreerunud ja kinnitatud osalejale tasuta. 
Koolitust korraldatakse inimressursi arendamise rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna “Haldusvõimekus” programmi “Inimressursi koolitus ja arendamine 2015-2023” raames ning rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Rahandusministeeriumi eelarvest.

Registreerimine koolitusele on lõppenud!