Tallinna koolitus, 8.-9. november

Koolituse ajakava

8. november

Koolitajad: Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunikud Evelin Karindi-Kask ja Mario Sõrm​
 9:00 - 9:30 Kogunemine, registreerimine
 9:30 - 11:00

Üldsätted: terminid, erandid, menetlusreeglid, piirmäärad, eeldatav  maksumus.
Keskne hankimine, ühishankimine.
Hankemenetluse valik. 

 11:00 - 11:20 Kohvipaus
 11:20 - 12:40

Hankija määratlemine, sisetehing, asutuste vaheline koostöö.
Kontsessioonid.

 12:40 - 13:40 Lõuna
 13:40 - 15:10

Innovatsioonipartnerlus, väljakuulutamiseta läbirääkimistega  hankemenetlus.
Lihthankemenetlus, sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus.
Raamleping.
Kõrvaldamise alused, heastamine. Kvalifitseerimine.

 15:10 - 15:30 Kohvipaus
 15:30 - 17:00  

Põhjendamatult madala maksumusega pakkumused.
Hankelepingu muutmine ja ülesütlemine.
Allhanked.
Vaidlustamine.

9. november

Koolitajad: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Riigi Tugiteenuste Keskuse ja MTÜ Mondo esindajad.
 9:00-9:30 Kogunemine, registreerimine, hommikukohv
9:30-10:15 Innovatsiooni edendavate hangete toetusest. 
Maria Värton, EAS ettevõtluse ja võrgustike toetuste valdkonnajuht
10:15-11:45 Innovatsiooni hankimine. Evelin Pärn-Lee, advokaat
Mis on innovatsioon? Kuidas innovatsiooni hankida, sh erinevad innovatsiooni hankimise
viisid. Mis asi on ja kuidas rakendada uues RHS-is sätestatud innovatsioonipartnerlust?
Erinevustest võrreldes nö tavahankega, sh kui hanke esemeks on T&A.
Innovatsiooni hankimise need etapid, mida ehk enim kardetakse, sh:
- turu-uuring
- potentsiaalsete pakkujate kaasamine ettevalmistustesse
- läbirääkimised
- kvalifitseerimistingimused
- pakumuste hindamise kriteeriumid
- põhjendamatult madal maksumus
- hanke kehtetuks tunnistamine
- intellektuaalomandi õigused
- hankelepingust
11:45-12:15             Praktilised soovitused innovatsioonihanke korraldamiseks.  Evelin Pärn Lee, advokaat
12:15-12.45 Õiglaselt toodetud kaupade hankimine. Kristina Mänd, MTÜ Mondo
Juba hommikusöögilauas sõltume me poolest maailmast ja maailma heaolu sõltub meist.
Kas poleks inspireeriv eeskuju, kui avalik sektor kui suur tarbija rakendaks õiglase kaubanduse põhimõtteid
toitlustuse ja toitlustusteenuse tellimisel, kohviautomaatide soetamisel ja teenindamisel, toitlustuskohtade
valikul jmt. Õiglane kaubandus on üks viis keskkonnaalaste ja sotsiaalsete kriteeriumite arvestamiseks.
Mis on õiglane kaubandus? Kuidas õiglase kaubanduse tooteid hankida? Kuidas seada nõudeid, teha tehnilist
kirjeldust, seada hindamiskriteeriumid ja kontrollida? 
12.45 - 13.45 Lõuna
13.45 - 14.45 Riigihangete ettevalmistamine ja hankija tegelike vajaduste kaardistamine. Alice Reisel, Riigi Tugiteenuste
Keskuse riigihangete osakonna riigihangete spetsialist
14.45 - 15.45 Pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavuse kontroll ja pakkumuste hindamine. Signe-Maarja Kuljus,
Riigi Tugiteenuste Keskuse riigihangete osakonna juhataja
15.45 - 16.05 Kohvipaus
16.05 - 16.45 Hankelepingute sõlmimine ja muutmine. Marju Lepmets, Riigi Tugiteenuste Keskuse riigihangete osakonna jurist

Koolituspäevade eesmärgid: 

  • 8. november: Anda põhjalik ülevaade riigihangete seaduses toimuvatest muudatustest.
  • 9. november: Suurendada avaliku sektori teadmisi innovatsioonihangetest ja toetustest innovatsiooni edendavatele hangetele. Samuti suurendada avaliku sektori teadmisi turu-uuringute läbiviimisest, hanke planeerimisest, hindamiskriteeriumide väljatöötamisest, pakkumuste hindamisest ja hankelepingute sõlmimisest ning muutmisest.

REGISTREERU KOOLITUSELE SIIN!