6.-7.12.Tallinna koolituse õppematerjalid

6.12. koolituspäev

1) Üldsätted: terminid, erandid, menetlusreeglid, piirmäärad, eeldatav  maksumus. Keskne hankimine, ühishankimine. Hankemenetluse valik - slaidid
2) 
Sisetehing - slaidid
3)
Kontsessioonid - slaidid
4)
Kõrvaldamine - slaidid
5)
Heastamine - slaidid
6) 
Põhjendamatult madala maksumusega pakkumused - slaidid

7.12. koolituspäev

1) Keskkondlikud riigihanked Eesti maastikul, Karen Silts
2) IT-hanked, Mariliis Kannukene
3) Keskkonnahoidlikud riigihanked kinnisvara korrashoiu valdkonnas (pakkuja vaade), Jaanika Tõnisson
4) Keskknnanõuded IT-seadmetele (pakkuja vaade), Tiina Jürisson
5) Õiglaselt toodetud kaupade hankimine, Kristina Mänd
6) Riigihangete ettevalmistamine ja hankija tegelike vajaduste kaardistamine, Alice Reisel
7) Pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavuse kontroll ja pakkumuste hindamine, Signe - Maarja Kuljus 
8) Hankelepingute sõlmimine ja muutmine, Marju Lepmets