Tallinna koolitus, 6.-7. detsember

Koolituse ajakava

6. detsember

Koolitajad: Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunikud Evelin Karindi-Kask ja Mario Sõrm​
 9:00 - 9:30 Kogunemine, registreerimine
 9:30 - 11:00

Üldsätted: terminid, erandid, menetlusreeglid, piirmäärad, eeldatav  maksumus.
Keskne hankimine, ühishankimine.
Hankemenetluse valik. 

 11:00 - 11:20 Kohvipaus
 11:20 - 12:40

Sisetehing, asutuste vaheline koostöö.
Kontsessioonid.

 12:40 - 13:40 Lõuna
 13:40 - 15:10

Innovatsioonipartnerlus, väljakuulutamiseta läbirääkimistega  hankemenetlus.
Lihthankemenetlus, sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus.
Raamleping.
Kõrvaldamise alused, heastamine. Kvalifitseerimine.

 15:10 - 15:30 Kohvipaus
 15:30 - 17:00  

Põhjendamatult madala maksumusega pakkumused.
Hankelepingu muutmine ja ülesütlemine.
Allhanked.
Vaidlustamine.

7. detsember

Koolitajad: Keskkonnaministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse esindajad. 
 9:00 - 9:30      Kogunemine, registreerimine, kohvipaus
9:30 - 10:00 Keskkondlikud riigihanked Eesti maastikul. 
Karen Silts, Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse peaspetsialist
10:00 - 10:30 IT-hanked
Mariliis Kannukene, Registrite ja Infosüsteemide Keskuse üldosakonna hankejuht
10:30 - 11:20 Keskkonnahoidlikud riigihanked kinnisvara korrashoiu valdkonnas (pakkuja vaade). 
Jaanika Tõnisson, ISS Eesti AS kvaliteedijuht
11:20 - 12:00 Keskknnanõuded IT-seadmele (pakkuja vaade). Tiina Jürisson, HP müügijuht
12:00 - 13:00 Lõuna
13:00 - 13:20 Õiglaselt toodetud kaupade hankimine. Kristina Mänd, MTÜ Mondo (Skype vahendusel)
13:20 - 14:20 Riigihangete ettevalmistamine ja hankija tegelike vajaduste kaardistamine. 
Alice Reisel, Riigi Tugiteenuste Keskus, Riigihangete osakonna riigihangete spetsialist.
14:20 - 15:20 Pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavuse kontroll ja pakkumuste hindamine.  
Signe-Maarja Kuljus, Riigi Tugiteenuste Keskuse riigihangete osakonna juhataja
15:20 - 15:50 Kohvipaus
15:50 - 16:30 Hankelepingute sõlmimine ja muutmine. 
Marju Lepmets, Riigi Tugiteenuste Keskuse riigihangete osakonna jurist

Koolituspäevade eesmärgid: 

  • 6. detsember: Anda põhjalik ülevaade riigihangete seaduses toimuvatest muudatustest.
  • 7. detsember: Suurendada avaliku sektori teadlikkust keskkonnahoidlikest riigihangetest (KHRH), tutvustada valitud tootegruppide kriteeriumeid ja tuua välja praktilisi näiteid. Samuti suurendada avaliku sektori teadmisi turu-uuringute läbiviimisest, hanke planeerimisest, hindamiskriteeriumide väljatöötamisest, pakkumuste hindamisest ja hankelepingute sõlmimisest ning muutmisest.

REGISTREERU KOOLITUSELE SIIN!