22. november

Üldsätted, keskne hankimine, ühishankimine. Hankemenetluse valik.
Hankija määratlemine, sisetehing, asutuste vaheline koostöö. Kontsessioonid.
Innovatsioonipartnerlus, väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus.
Lihthankemenetlus, sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus. Raamleping.
Kõrvaldamise alused, heastamine. Kvalifitseerimine.
Põhjendamatult madala maksumusega pakkumused.
Hankelepingu muutmine ja ülesütlemine. Allhanked, vaidlustamine.

Evelin Karindi-Kask ja Mario Sõrm.

PDF slaidid (terve koolituspäeva slaidid).

23. november

Innovatsiooni edendavate hangete toetusest. Maria Värton (pdf slaidid)
Praktilised soovitused innovatsioonihanke korraldamiseks. Evelin Pärn Lee (pdf slaidid)
Riigihangete ettevalmistamine ja hankija tegelike vajaduste kaardistamine. Alice Reisel (pdf slaidid)
Pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavuse kontroll ja pakkumuste hindamine. Signe-Maarja Kuljus (pdf slaidid)
Hankelepingute sõlmimine ja muutmine. Marju Lepmets (pdf slaidid)