Tartu koolitus, 22.-23. november

Koolituse ajakava

22. november

Koolitajad: Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunikud Evelin Karindi-Kask ja Mario Sõrm​
 9:00 - 9:30 Kogunemine, registreerimine
 9:30 - 11:00

Üldsätted: terminid, erandid, menetlusreeglid, piirmäärad, eeldatav  maksumus.
Keskne hankimine, ühishankimine.
Hankemenetluse valik. 

 11:00 - 11:20 Kohvipaus
 11:20 - 12:40

Hankija määratlemine, sisetehing, asutuste vaheline koostöö.
Kontsessioonid.

 12:40 - 13:40 Lõuna
 13:40 - 15:10

Innovatsioonipartnerlus, väljakuulutamiseta läbirääkimistega  hankemenetlus.
Lihthankemenetlus, sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus.
Raamleping.
Kõrvaldamise alused, heastamine. Kvalifitseerimine.

 15:10 - 15:30 Kohvipaus
 15:30 - 17:00  

Põhjendamatult madala maksumusega pakkumused.
Hankelepingu muutmine ja ülesütlemine.
Allhanked.
Vaidlustamine.

23. november

 9:30 - 10:00 Kogunemine, registreerimine, hommikukohv
 10:00 - 10:45 Innovatsiooni edendavate hangete toetusest. 
Maria Värton, EAS ettevõtluse ja võrgustike toetuste valdkonnajuht
 10:45 - 11.45 Innovatsiooni hankimine. Evelin Pärn-Lee, advokaat
Mis on innovatsioon? Kuidas innovatsiooni hankida, sh erinevad innovatsiooni hankimise
viisid. Mis asi on ja kuidas rakendada uues RHS-is sätestatud innovatsioonipartnerlust?
Erinevustest võrreldes nö tavahankega, sh kui hanke esemeks on T&A.
Innovatsiooni hankimise need etapid, mida ehk enim kardetakse, sh:
- turu-uuring
- potentsiaalsete pakkujate kaasamine ettevalmistustesse
- läbirääkimised
- kvalifitseerimistingimused
- pakumuste hindamise kriteeriumid
- põhjendamatult madal maksumus
- hanke kehtetuks tunnistamine
- intellektuaalomandi õigused
- hankelepingust
 11:45 - 12.00 Jalasirutuspaus
 12.00 - 13.00              Praktilised soovitused innovatsioonihanke korraldamiseks. Evelin Pärn Lee, advokaat
Mis on innovatsioon? Kuidas innovatsiooni hankida, sh erinevad innovatsiooni hankimise
viisid. Mis asi on ja kuidas rakendada uues RHS-is sätestatud innovatsioonipartnerlust?
Erinevustest võrreldes nö tavahankega, sh kui hanke esemeks on T&A.
Innovatsiooni hankimise need etapid, mida ehk enim kardetakse, sh:
- turu-uuring
- potentsiaalsete pakkujate kaasamine ettevalmistustesse
- läbirääkimised
- kvalifitseerimistingimused
- pakumuste hindamise kriteeriumid
- põhjendamatult madal maksumus
- hanke kehtetuks tunnistamine
- intellektuaalomandi õigused
- hankelepingust​
 13:00-13:45 Lõuna
 13:45 - 14:45 Riigihangete ettevalmistamine ja hankija tegelike vajaduste kaardistamine. Alice Reisel, Riigi Tugiteenuste
Keskuse riigihangete osakonna riigihangete spetsialist
 14:45 - 15:45 Pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavuse kontroll ja pakkumuste hindamine. Signe-Maarja Kuljus,
Riigi Tugiteenuste Keskuse riigihangete osakonna juhataja
 15:45 - 16:05 Kohvipaus
 16:05 - 16:45 Hankelepingute sõlmimine ja muutmine. Marju Lepmets, Riigi Tugiteenuste Keskuse riigihangete osakonna jurist

Koolituspäevade eesmärgid: 

  • 22. november - anda põhjalik ülevaade riigihangete seaduses toimuvatest muudatustest.
  • 23. november - Suurendada avaliku sektori teadmisi innovatsioonihangetest ja toetustest innovatsiooni edendavatele hangetele. Samuti suurendada avaliku sektori teadmisi turu-uuringute läbiviimisest, hanke planeerimisest, hindamiskriteeriumide väljatöötamisest, pakkumuste hindamisest ja hankelepingute sõlmimisest ning muutmisest.

REGISTREERU KOOLITUSELE SIIN!