RHS 11.10.-12.10. Rakvere koolituse päevakava

Rakvere koolitus, 11.-12. oktoober

Koolituse ajakava

11. oktoober

 9:30 - 10:00  Kogunemine, registreerimine, hommikukohv
 10:00 - 10:30

 Keskkonnahoidlikud riigihanked Eesti maastikul – Karen Silts, Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse peaspetsialist

 10:30 - 11:15  

 Keskkonnanõuded IT-hangetes - Mariliis Kannukene, Registrite ja Infosüsteemide Keskuse üldosakonna hankejuht

 11:15 - 12:00

 Kontori IT-seadmed - Tiina Jürisson, HP müügijuht

 12:00 - 13:00  Lõuna
 13:00 - 14:30

 Innovatsiooni hankimine – Evelin Pärn-Lee
 

 • Mis on innovatsioon? Kuidas innovatsiooni hankida, sh erinevad innovatsiooni hankimise viisid. Mis asi on ja kuidas rakendada uues RHSis sätestatud innovatsioonipartnerlust? Erinevustest võrreldes nö tavahankega, sh kui hanke esemeks on T&A.
 • Innovatsiooni hankimise need etapid, mida ehk enim kardetakse, sh
  • turu-uuring
  • potentsiaalsete pakkujate kaasamine ettevalmistusse
  • läbirääkimised
  • hankedokumendid
  • kvalifitseerimistingimused
  • pakkumuste hindamise kriteeriumid
  • põhjendamatult madal maksumus
  • hanke kehtetuks tunnistamine
  • intellektuaalomandi õigused
  • hankelepingust.
 14:30 - 14:50  Kohvipaus
 14:50 - 15:35

 Innovatsiooni edendavate hangete toetusest – Maria Värton

 15:35 - 16:05  Praktilised soovitused innovatsioonihanke korraldamiseks  - Evelin Pärn-Lee 

 

12. oktoober

Koolitajad: Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunikud Evelin Karindi-Kask ja Mario Sõrm ​

 9:00 - 9:30  Kogunemine, registreerimine
 9:30 - 11:00

 Üldsätted: terminid, erandid, menetlusreeglid, piirmäärad, eeldatav  maksumus.
 Keskne hankimine, ühishankimine.
 Hankemenetluse valik. 

 11:00 - 11:20  Kohvipaus
 11:20 - 12:40

 Hankija määratlemine, sisetehing, asutuste vaheline koostöö.
 Kontsessioonid.

 12:40 - 13:40  Lõuna
 13:40 - 15:10

 Innovatsioonipartnerlus, väljakuulutamiseta läbirääkimistega  hankemenetlus.
 Lihthankemenetlus, sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus. 
 Raamleping.
 Kõrvaldamise alused, heastamine. Kvalifitseerimine.

 15:10 - 15:30  Kohvipaus
 15:30 - 17:00

 Põhjendamatult madala maksumusega pakkumused.
 Hankelepingu muutmine ja ülesütlemine.
 Allhanked.
 Vaidlustamine.

 

REGISTREERU KOOLITUSELE SIIN!