E-riigihangete keskkonna kasutajakoolitus hankijale

Riigihangete registri kasutajakoolitus on peamiselt mõeldud riigihangete registri algajale kasutajale. Registri muudatused seoses uue riigihangete seaduse jõustumisega 1.09.2017 on välja toodud Rahandusministeeriumi veebilehel

Koolituse sihtrühmaks on riigi ja kohaliku omavalitsuse ametiasutuste ja ametiasutuste hallatavate asutuste teenistujad, avalik-õiguslik juriidiliste isikute, Eesti Panga ja tema juures asuvate asutuste töötajad, riigitulundusasutuste ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse osausega äriühingute töötajad ning mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes oma töös juhinduvad riigihangete seadusest.

Koolitus Linn Toimumise koht Koolituse kuupäev Registreerimise
tähtaeg
Koolitusgrupi
suurus
E-riigihangete keskkonna kasutajakoolitus hankijale TALLINN  Rahvusraamatukogu õppeklass
(6. korrus)
  8. september Registreerimine lõppenud 16
E-riigihangete keskkonna kasutajakoolitus hankijale TALLINN Rahvusraamatukogu õppeklass
(6. korrus)
  22. september Registreerimine suletud grupi ületäitumise tõttu 16
E-riigihangete keskkonna kasutajakoolitus hankijale TALLINN Rahvusraamatukogu õppeklass
(6. korrus)
  13. oktoober Registreerimine on lõppenud 16
E-riigihangete keskkonna kasutajakoolitus hankijale TALLINN Rahvusraamatukogu õppeklass
(6. korrus)
  10. november Registreerimine on lõppenud 16
E-riigihangete keskkonna kasutajakoolitus hankijale TALLINN Rahvusraamatukogu õppeklass
(6. korrus)
  8. detsember Registreerimine on lõppenud! 16

Koolituse eesmärk: anda hankija esindajatele võimalus praktiseerida riigihangete registri koolituskeskkonnas https://rhrkoolitus.fin.ee riigihanke liigi läbiviimist avatud hankemenetluse näitel.

Koolituse tulemused: osalejal on teadmised riigihangete registri hankija funktsionaalsusest ja võimalustest e-riigihanke läbiviimiseks.

Koolitaja: rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik Maarika Tork

Koolituse päevakava:

9:45-10:00 Kogunemine
10:00-12:00

- Riigihangete registri https://riigihanked.riik.ee ülevaade;
- Praktiseerimine koolituskeskkonnas:
hankija funktsionaalsused riigihangete registris (registreerumine, töölaud, minu andmed, hankija andmed, isikute lisamine, info leidmine);
e-menetluse ettevalmistamine (hanke üldandmed, hanke tingimused, dokumendid, hanketeade, hanke meeskond, teabevahetus);
elektroonilise pakkumuse esitamine pakkuja vaates.

12:00-12:15 Kohvipaus
12:15-13:45

- Praktiseerimine koolituskeskkonnas:
elektroonilise pakkumuse menetlemine (avamine, kvalifitseerimine, vastavuse kontroll, hindamine, eduka pakkuja tõenduspõhine kontroll, päringud teistesse infosüsteemidesse, protokollid/otsused, teavitamine);
hankelepingu sõlmimise teate esitamine;
lepingu lõpetamise andmete sisestamine.

13:45-14:00 Küsimused

Korraldaja jätab endale õiguse koolituse programmi muutmiseks. Muudatustest teavitatakse koolitusele registreerunud osalejaid vähemalt 7 tööpäeva enne koolituse algust.

    Koolitus on osalejale tasuta koolituse ettenähtud mahus läbimise korral.

    Koolitus loetakse läbituks, kui isik osaleb terve koolituspäeva ja kinnitab oma osalemise allkirjastades vastava registreerimislehe. Kui isik ei läbi koolitust ettenähtud mahus või teatab koolituse korraldajat mitteosalemisest ette vähem kui 6 tööpäeva enne koolituse toimumist või jätab osalemata (ning talle ei leita asendajat), siis esitatakse registreerunud teenistuja asutusele arve koolituskoha kulude hüvitamiseks. Koolituskoha katkestamise tasu on 66,09 €.

    Enne registreerumist palun tutvu koolitusel osalemise põhimõtetega siin (pdf).